דבורה רוזמנן ודפנה אביב

דירה בתל אביב. מעצבות דבורה רוזמנן ודפנה אביב