כדים ואגרטלים

ואזה דקורטיבית

ואזה מעוצבת בסגנו רטרו

237.6