עששיות

עד 220

עששית מלבן

עששית מתכת בעיצוב רטרו

176

עששית מרובע גבוה

עששית מתכת בעיצוב רטרו

176