הצטרפות לקהילת המעצבים והאדריכלים

https://hootam-il.myshopify.com/pages/%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D