חותם בטלויזיה

https://hootam-il.myshopify.com/pages/%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94