דבורה רוזנמן ודפנה אביב

דירה בתל אביב. מעצבות דבורה רוזנמן ודפנה אביב